Архівний відділ

Володарської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

У штаті відділу - 1 особа, начальник архівного відділу.photo
Шкляр Ольга Володимирівна

-

начальник архівного відділу Володарської райдержадміністрації, призначена на посаду Розпорядженням №513 голови райдержадміністрації від 28.09.2009 р.

у 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова за спеціальністю - правознавство.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує, контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначає та звільняє з посади працівників відділу.